Leve de vesting Brielle

Janneke van Lisdonk mede-inspirator voor “Bastions Ontsloten”

Voorafgaande aan de start van het project heb ik de afgelopen jaren diverse inspirerende gesprekken gevoerd met Janneke van Lisdonk, oud gemeenteraadslid voor de SP. Deze gingen over haar stageopdracht voor de gemeente Brielle waar zij een aantal jaren geleden stage liep. Haar project was een aankleding van de wallen rond Den Briel. Een aantal van deze ideeën gaan we terug zien in het definitieve projectplan.

Rein Groen
Projectleider “Bastions ontsloten”.