Leve de vesting Brielle

Inwoners als ambassadeurs voor het erfgoed van Brielle

– Ruimte voor particulier initiatief –

jw1Het Erfgoedgilde en de gemeente Brielle zijn met elkaar in gesprek geweest en hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij, ieder met behoud van eigen verantwoordelijkheden en initiatief, samenwerken aan het behoud, beheer en ontsluiting van het Brielse materiële en immateriële erfgoed. In de visie van de gemeente is het Brielse erfgoed niet alleen het domein van de gemeente of professionele instellingen. Het Brielse erfgoed gaat over volkscultuur als tradities en rituelen, maar ook over het wonen van burgers en alles wat zij in de fysieke omgeving hebben achtergelaten en voor toekomstige generaties zullen nalaten. Het Brielse erfgoed is daarmee vooral het domein van de inwoners zelf. Met respect voor ieders verantwoordelijkheid is erfgoed en aandacht voor het erfgoed het resultaat van een vlechtwerk en samenwerking.

jw2De toekomstvisie Brielle Vesting is voor de gemeente nog steeds een actueel beleidsdocument. Op basis van deze visie zijn uitvoeringsplannen opgesteld en zullen toekomstige plannen aan deze visie worden getoetst. Ook het Erfgoedgilde kan deze visie gebruiken en zien als bandbreedte waarbinnen zij kan opereren in relatie tot de vestingwerken. Daar waar het Erfgoedgilde kansen ziet om zichzelf, de gemeente en anderen te inspireren, wordt zij uitgenodigd om daar vooral actief in te zijn. Die uitnodiging geldt ook voor alle andere gebieden van het Brielse erfgoed.

jw3In het kader van het project 300 jaar vestingwerken zijn afspraken gemaakt over de aandachtbesteding. Er is voor gekozen om binnen de thema’s Behoud, Beleving en Borging activiteiten te ontwikkelen. Naast voornoemde toekomstvisie werden de kaders aangegeven door twee documenten, namelijk
“Het Basisdocument 1713-2013: 300 jaar vestingwerken” van Aart van der Houwen en Roel Slachmuylders en “Brielle 2013 De vestingwerken 300 jaar voltooid” van Marijke Holtrop. Deze twee documenten inspireerden de projectgroep om een programma op te stellen. Ook het erfgoedgilde kan deze en andere documenten of uitgaven gebruiken ter inspiratie voor haar programma’s. Van gemeentezijde is hiermee alleen aangegeven dat er diverse inspiratiebronnen zijn op basis waarvan het Erfgoedgilde aandacht kan besteden aan belangenbehartiging en kennisoverdracht. Om zich te profileren als klankbordgroep voor gemeente en erfgoed instellingen is er een keur aan netwerken beschikbaar die in samenhang de historisch geïnteresseerden vertegenwoordigen.

jw4In de afgelopen twee jaar is ervaring opgedaan in het werken met vrijwilligersinitiatieven. Inwoners van Brielle hebben zich ingezet voor het behoud van objecten op de vestingwerken. Dit initiatief was inspirerend voor anderen om aandacht te vragen voor o.a. gevelstenen, flora en fauna op de vesting, het inrichten van de bunkers op basis van de verhaallijn “van tachtigjarige oorlog tot vrijheidsbos”. De gemeente ziet daarin dé kans voor het erfgoedgilde om haar bestaan te borgen in de Brielse samenleving en mensen enthousiast te krijgen om te participeren. Deze en voornoemde aanpak zal door de gemeente van harte worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De burgers van Brielle zijn de ambassadeurs voor de vestingstad en haar erfgoed.

Bron: Gemeente Brielle

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.