Leve de vesting Brielle

Historische Vereniging De Brielse Maasmond

Beeldmerk Erfgoedgilde Den BrielDe vereniging werd op 22 oktober 1958 opgericht als ‘Vereniging Vrienden van het Trompmuseum’ voor het verlenen van financiële en daadwerkelijke steun aan het toenmalige Brielse Trompmuseum.
In 2001 wordt de naam van de vereniging gewijzigd in ‘Vrienden van het Historisch Museum Den Briel’, in navolging van de naamswijziging door het museum.
Om meer recht te doen aan de statutaire doelstellingen volgde in 2012 een tweede naamswijziging tot Historische Vereniging De Brielse Maasmond.

Sinds 1991 verschijnt twee keer per jaar de ‘Brielse Mare’, een tijdschrift met mededelingen en historische bijdragen van de vereniging. Naast de Brielse Mare verzorgt de vereniging een reeks van separate historische publicaties en worden lezingen en excursies georganiseerd.

De Historische Vereniging De Brielse Maasmond heeft als statutaire doelstelling:
“De vereniging heeft ten doel het verlenen van steun aan ‘De Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel’ en andere instellingen die het behoud van de historische roerende en onroerende zaken van de stad Brielle en van Voorne-Putten nastreven, alsmede het initiëren van activiteiten tot behoud van de historische roerende en onroerende zaken van de stad Brielle en van Voorne-Putten.”

Meer kunt u lezen op de website www.debrielsemaasmond.nl