Leve de vesting Brielle

Restauratiefonds

De rijke historie van onze stad komt niet alleen tot uiting door een grote hoeveelheid rijksmonumenten, maar ook door de vele gevelstenen die Brielse woonhuizen sieren. Voor een kleine stad als Brielle is het zeer opmerkelijk dat er meer dan 50 gevelstenen te zien zijn. Een groot aantal van de huidige gevelstenen verkeren in goede staat en geven een fraaie inkijk op onze historie.

Helaas zijn er ook gevelstenen waarvan de oorsprong of betekenis nauwelijks te achterhalen valt. Het zou de eigenaar van die panden sieren om de gevelsteen in oorspronkelijke staat te laten restaureren, maar daar staan kosten tegenover. Daarom heeft de Werkgroep Gevelstenen, onder auspiciën van het Brielse Erfgoedgilde en in samenwerking met de gemeente een restauratiefonds opgezet.

Gevelsteen ‘Het Oog in ’t Syl’: voor én na restauratie

Subsidie

Het restauratiefonds gevelstenen subsidieert de helft van de gemaakte kosten van restauratie tot een maximum van € 600,-. Voor de komende jaren is jaarlijks € 3.000,- beschikbaar. Ter verkrijging van restauratiesubsidie moeten formulieren worden ingevuld. U kunt ze hier downloaden:

Aanvraagformulier Restauratiefonds Gevelstenen

Gereedmeldingsformulier Restauratiefonds Gevelstenen

Bekijk via deze link de beleidsregels ten aanzien van het restauratiefonds.

U kunt ons altijd mailen voor meer informatie of om met u mee te kijken naar de mogelijkheden van deze regeling: gevelstenen@levedevestingbrielle.nl.