Leve de vesting Brielle

Werk aan de vesting

De werkgroep ‘Kanonnen & Affuiten’ van het erfgoedgilde

In 2013 bestonden de huidige vestingwallen 300 jaar. In 1713 werd de bouw van de nieuwe vestingwallen afgerond. De aanleg van het gewijzigde stermodel startte in 1702 en duurde elf jaar. De vestingbouwers Louis Paen en Menno van Coehoorn maakten een ander ontwerp voor de vesting met negen bastions en 5 ravelijnen.

Van 1972 tot 1975 werden de wallen gerestaureerd. Het 300 jarig bestaan was aanleiding om de wallen met de bastions, bunkers en kanonnen weer eens een grote opknapbeurt te geven.

Op initiatief van de stuurgroep 300 jaar wallen Brielle is een inspectie gemaakt en een lijst van te verrichten werkzaamheden. Zo bleken van de 18 affuiten/kanonnen die Brielle op dat moment rijk was, ruim 2/3 geheel vernieuwd moesten worden en de overige een grote beurt. Bovendien hebben ook een aantal bastions (bunkers) een verfje nodig of moeten grondig gerenoveerd worden. Een aantal was zelfs dicht gemetseld!

Dit en ander werk is de afgelopen jaren in overleg met de gemeente uitgevoerd door de werkgroep kanonnen en affuiten, bestaand uit de volgende personen:
Kees Beije, Cees de Bruyn, Leen van Dijk, Peter Kroone, Albert Sars, Nico Smit, Johan Stam, Koos Steentjes, Sander van ’t Verlaat, Marcel Bakker en Niek Blom.

Ook was het de bedoeling om de ruimtes van de bunkers te gaan inrichten en hiervoor werd de werkgroep Bastions ontsloten opgericht. Maar omdat het eigenlijk samenhangt met de renovatie van de gebouwen, is het werk bij onze werkgroep gekomen. En het resultaat kan iedereen zien; Bastion V met als thema de Franse tijd, het Kruitmagazijn en Bastion IX.

Hieronder van maand tot maand het verslag van de werkzaamheden, met foto’s en anekdotes.