Leve de vesting Brielle

Werk aan de vesting

De werkgroep ‘Kanonnen & Affuiten’ van het erfgoedgilde

In 2013 bestonden de huidige vestingwallen 300 jaar. In 1713 werd de bouw van de nieuwe vestingwallen afgerond. De aanleg van het gewijzigde stermodel startte in 1702 en duurde elf jaar. De vestingbouwers Louis Paen en Menno van Coehoorn maakten een ander ontwerp voor de vesting met negen bastions en 5 ravelijnen.
Van 1972 tot 1975 werden de wallen gerestaureerd. Het 300 jarig bestaan was aanleiding om de wallen met de bastions, bunkers en kanonnen weer eens een grote oppoetsbeurt te geven.

Op initiatief van de stuurgroep 300 jaar wallen Brielle is een inspectie gemaakt en een lijst van te verrichten werkzaamheden. Zo bleken van de 18 kanonnen er 8 in redelijk goede staat, van 7 stuks zijn de wielen slecht en 3 affuiten moeten geheel vervangen worden. Bovendien hebben ook een aantal bastions (bunkers) een verfje nodig of moeten grondig gerenoveerd worden.

Dit en ander werk zal de komende jaren in overleg met de gemeente worden uitgevoerd door de werkgroep kanonnen en affuiten, bestaand uit de volgende personen:
Kees Beije, Frits Bohemen, Kees de Bruyn, Leen van Dijk, Guisep D’Silva, Peter Kroone, Albert Sars, Sven Schreuder, Nico Smit, Johan Stam, Koos Steentjes, Jaap Rijsdijk, Sander van ‘t Verlaat

Hieronder van maand tot maand het verslag van de werkzaamheden, met foto’s en anekdotes.