Leve de vesting Brielle

Toekomst van de vestingstad

Tijdens het 300-jarig vieringsjaar werd door de gemeente intensief gesproken over de identiteit van Brielle als vestingstad en hoe we ons erfgoed zo goed mogelijk kunnen behouden en de 21ste eeuw in kunnen brengen. En ook burgers en verenigingen gaven hier hun mening over.

Hieronder plaatsen we berichten die hierover gaan. Dit doen we om openbaarheid te geven en een ieder mee te laten denken over ons prachtige erfgoed. Brielle is immers één van de weinige steden waarvan de vesting nog zo goed bewaard is gebleven.

Op 17 januari 2014 werd er door Gemeente Brielle, in samenwerking met een aantal partijen, een symposium aan gewijd, met als titel ‘Inspiratie voor de toekomst van de vestingstad’. Het boekje dat naar aanleiding hiervan is uitgegeven kunt u downloaden bij het bericht ‘Boekje’ hieronder. Reacties zijn welkom!