Leve de vesting Brielle

1 April Vereniging

wapenBeeldmerk Erfgoedgilde Den BrielB. Kleis

Al vele malen, ook in de ver achter ons liggende jaren, werd de unieke historische gebeurtenis, die in Brielle op de 1e april 1572 plaatsvond, herdacht en feestelijk gevierd. In 1939 werd de 1 April Vereniging opgericht met als doel: de bevordering en uitvoering van en de medewerking aan manifestaties betrekking hebbend op Brielle als historische gemeente, in het bijzonder de viering van de eerste april als historische datum voor Brielle, op de eerste april.

In het bijzonder wordt jaarlijks de 1e april 1572 in Brielle voor velen, ook voor bezoekers uit het gehele land, herdacht.  Tijdens manifestaties in andere gemeenten, onder meer in vergelijkbare vestingsteden, draagt de vereniging het cultureel erfgoed van Brielle uit door haar aanwezigheid.

www.1aprilvereniging.nl

Een expositie van 1 Aprilvieringen door de eeuwen heen bevindt zich in het Kruithuis en is van april tot en met oktober te bezoeken. Klik hier voor het laatste nieuws hierover.

Fire in the hole! The firing of a howitser from 1614

Foto: Hans de Regt